Distances līgums
Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.kupbbq.lv īpašnieku SIA "MĀRAS LĀCIS”, vienotais reģistrācijas numurs 42102021567, juridiskā adrese: Flotes iela 16, Liepāja, LV-3405, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.kupbbq.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.kupbbq.lv  interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības vietās.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod ēdienus, kā arī bezalkoholiskos dzērienus (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā (e-kafejnīcā) www.kupbbq.lv, veicot pasūtījumu. Pircējs apņemas norādīt visu prasīto informāciju: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, nospiežot uz lauka „ielikt grozā“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā vienas stundas laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz pusdienas@kupbbq.lv vai zvanot pa tālruni +371 634 31717. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu ievadīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar piegādes noteiktajiem tarifiem, pēc pasūtījuma veikšanas telefoniski sazinoties ar Pircēju un informējot par piegādes laiku, kas nedrīkst pārsniegt 3 stundas kopš pasūtījuma veikšanas. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt jebkurā dienā un jebkurā diennakts laikā, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 17.00. Piegāde tiek veikta katru darba dienu no 9:00 – 17:00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Piegādes izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

  • 7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

  • 7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā viņam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu pusdienas@kupbbq.lv. Pircējs aizpilda un nosūta Pārdevējam atteikuma veidlapas formu uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt piegādes dokumentus par Preces saņemšanu.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja kafejnīcā/noliktavā (Flotes ielā 16, Liepājā) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais piegādes laiks ir līdz 3 stundām un piegāde iespējama tikai Liepājas pilsētas teritorijā. Katru dienu no 9:00 līdz 17:00. Pēc katra pasūtījuma veikšanas Pārdevējs telefoniski sazinās ar Pircēju, lai precizētu piegādes laiku, kas atkarīgs no konkrētas dienas, stundas, darba apjoma un blakus apstākļiem.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis) un iekļaujot citus Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos nodokļus. Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Kūp BBQ interneta kafejnīcā www.kupbbq.lv apmaksu par Preci Pircējs veic ar Swedbank maksājuma servisa starpniecību, kas nodrošina iespēju norēķināties ar debetkartēm un kredītkartēm (MasterCard un Visa).

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.