Brīvdabas BBQ kafejnīca 
KŪP BBQ 
Atmodas Dārzā

Darba Laiks:
  P. - Ce. 14:00 – 20:00;  
  Pk. 14:00 - 23:00  
  Se. 12:00 - 23:00  
  Sv. 12:00 - 22:00  

Mazliet par Atmodas Dārzu...

Atmodas Dārza mērķis ir piedāvāt jaunu, tūrisma jomas attīstību veicinošu pakalpojumu, kas ir regulārs un plānots ilgtermiņā. Jaunradītais pakalpojums popularizēs Liepāju, tās vēsturisko mantojumu, vērtības un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā arī, saglabāt un izcelt Liepājas Karostas vēsturisko vidi un arhitektūru, vienlaikus to papildinot ar jaunu mūsdienīgu pakalpojumu – sabiedrībai atvērtu “Atmodas Dārzs” ar “Kūp BBQ” kafejnīcu, kas ilgtermiņā tiks papildināts ar teritorijā esošās palīgēkas izveidi. Veidojot kopējo ēku un dārza attīstības konceptu, tiks saglabāti vēsturiskās arhitektūras pamatelementi. Ilgtermiņā plānotās aktivitātes viena otru papildinās, radot jaunu, modernu un tūrismam interesantu atpūtas vidi un vietu.